המשרד מספק שירותי:


» מכירה וקנייה של נכסי נדל"ן.
» שיווק נדל"ן עבור חברה בנייה קבלנית
» ניהול מו"מ מסחרי עבור בעלי דירות מול קבלן בתמ"א 38 .
» ניהול משא ומתן עבור מוכר או קונה נכס נדל"ן
» הכשרת מתווכי מקרקעין לבחינות הלשכה ביחס אישי.
» מכירת נדל"ן בחו"ל.
» ייעוץ עסקי בכדאיות עסאות במקרקעין ובחירת החלופה
האופטימאלית ללקוח.
» ייזמות פרויקטים של וילות למגורים.